Edukacja Domowa | Kreatywna Szkoła Montessori

ZAPISZ DZIECKO DO NASZEJ SZKOŁY

Czynimy świat dziecka lepszym

Edukacja domowa

'Największymi darami, jakie możemy dać naszym dzieciom, są korzenie odpowiedzialności i skrzydła niezależności' Maria Montessori

Nasza szkoła

Drogi rodzicu, wyobraź sobie naukę bez ławek, ocen, stresu i o dowolnej porze. Taka właśnie jest edukacja domowa w naszej szkole. Jeśli dziecko jednego dnia nie ma ochoty na matematykę, to uczy się historii. A do pierwszego przedmiotu wraca jak będzie się czuło na siłach, bo ten tryb charakteryzuje się wolnością. A jak wiemy, taka forma zdobywania wiedzy rozwija skrzydła i otwiera nowe możliwości dzieciom.

 • Mamy doświadczenie w prowadzeniu uczniów w edukacji domowej.
 • Rozumiemy specyfikę nauczania domowego i nie ograniczamy uczniów.
 • Znamy aspekty prawne związane z nauczaniem domowym.
 • Udzielamy pomocy merytorycznej (oferujemy konsultacje).
 • Organizujemy zajęcia dodatkowe dla dzieci.
 • Sprzyjamy integracji środowiska.
 • Organizujemy egzaminy w formie wspierającej rozwój ucznia.
 • Poszukujemy sposobu, aby pomóc uczniowi nie zaś powodu aby go skontrolować i wykazać niedoskonałości.

Egzaminy w edukacji domowej

Terminarz egzaminów ustala się w porozumieniu z rodzicem.

Wszystkie egzaminy muszą odbyć się nie później niż dzień przed końcem roku szkolnego, co oznacza, że część egzaminów może odbyć się nawet w pierwszym półroczu.

W naszej szkole uczeń otrzymuje zestaw zagadnień do egzaminu zgodny z podstawą programową z poszczególnych przedmiot, co pomoże mu przygotować się do egzaminu.

Ma on także prawo do konsultacji z nauczycielem, podczas której może sprawdzić, czy posiada jakieś braki w wiedzy z podstawy programowej.

Egzamin z każdego przedmiotu jest roczny (co oznacza, że nie można dzielić go na części , np. semestralne) i składa się z dwóch części: pisemnej oraz ustnej. Część pisemna trwa zazwyczaj 60 minut, a formę ustną ustala nauczyciel danego przedmiotu. Część ustna odbywa się w formie rozmowy i trwa minimum 20 minut (w praktyce może być on nawet krótszy).

Ocenianie odbywa się z zgodnie z zasadami przyjętymi przez nauczyciela danego przedmiotu i w zgodzie wymaganiami Prawa Oświatowego. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni rodzice lub opiekunowie prawni ucznia w charakterze obserwatorów.

Pamiętajmy jednak, że dziecko uczy się dla siebie, dla swojej przyszłości, a nie dla ocen. Koniec końców i tak najważniejsze są wyniki egzaminu ósmoklasisty, bo one wpływają na wybór dobrego liceum oraz wyniki matury, które pozwolą na dostanie się na wymarzone studia. Oceny rocznych egzaminów klasyfikacyjnych są relatywne i wiele czynników może wpłynąć na dane osiągnięcia. Dobrze jest je traktować jako przygotowanie do wcześniej wspomnianych egzaminów.

Z pewnością doświadczenie w ED pozwala dzieciom nauczyć się zdobywać wiedzę panoramiczną, a nie tylko od sprawdzaniu do sprawdzianu, co pomoże lepiej przygotować czy do egzaminu ósmoklasisty czy matury. Kolejnym plusem egzaminów klasyfikacyjnych jest opanowanie stresu. Z każdym kolejnym rokiem podejście do egzaminu jest dla dziecka łatwiejsze.

Do współpracy zapraszamy Rodziców, którzy czują że....

dobra współpraca pomiędzy szkołą i Rodzicami jest warunkiem koniecznym wysokiej jakości nauczania.

W założeniach naszej szkoły Rodzice i szkoła nie tylko nauczają. Wszyscy członkowie naszej szkolnej wspólnoty (Dzieci, Rodzice i Nauczyciele i Dyrekcja) potrzebują sobie radzić z nieznanymi dotąd zadaniami i sytuacjami.  Jeśli wszyscy włączymy się do współpracy w celu rozwoju potencjału naszych dzieci, jest większa szansa na sukces.

Rodziców, którzy również z nami się uczą. Sa gotowi zapomnieć jak sami byli uczeni, są gotowi pozyskiwać wiedzę (czytać, uczestniczyć w spotkaniach, szkoleniach) aby bardziej zrozumieć jak będzie uczyć się dziecko.

Będą otwarci pomóc nam we współpracy z lokalnym środowiskiem, lokalna społecznością. Będą otwarci na innowacje i eksperymenty pedagogiczne.

Będą z nami szczerze rozmawiać o swoich wątpliwościach i współpracować we wzajemnym szacunku.

Dlaczego warto postawić na edukację domową?

W edukacji domowej dziecko, oprócz podstawowych umiejętności, zdobywa dużo nowych kompetencji, które w przyszłości dadzą mu więcej możliwości na rynku pracy. Twoje dziecko:

 • Uczy się samodzielnie organizować swój plan dnia tak, by mieć czas na odpoczynek czy przyjemność.
 • Poznaje nowe narzędzia do nauki i uczy się jak je efektywnie wykorzystywać.
 • Uczy się szukać znajomych w różnych miejscach i samodzielnie dobiera sobie przyjaciół.
 • Wyrabia w sobie poczucie odpowiedzialności za własną edukację.

Edukacja domowa - wskazówki dla rodzica

Jak motywować dziecko do nauki?

Motywowanie dziecka jest bardzo ważne, aby nie straciło zapału do nauki. Najlepszą motywacją są widoczne efekty pracy, dlatego warto co jakiś czas sprawdzić jak wyglądają postępy w nauce. Można to zrobić w formie gry, quizu, specjalnego zadania w formie zabawy. Zachęcamy do sprawdzania ich wiedzy w praktyce – np. lekcja biologii w plenerze, matematyki na zakupach, a historii w muzeum.  Wiedza wykorzystywana w praktyce zawsze fascynuje najmłodszych, ponieważ widzą i doświadczają, że informacje zdobyte mają swoje odwzorowanie w tym, co je otacza.

Pomocne jest także wyrobienie dobrych nawyków, np. tworzenie harmonogramu nauki, w którym dziecko odznaczałoby kolejne opanowane zagadnienia. Nic nie cieszy bardziej jak lista wykonanych zadań. Dzięki temu dziecko czuje się dumne ze swoich osiągnięć. Ale pamiętajmy, aby lista takich codziennych zadań nie była zbyt długa.

W celu zmotywowania do nauki warto zwrócić uwagę na to, co zniechęca dziecko. Może to być zbyt duża ilość materiału, nieatrakcyjna forma, zła pora na uczenia się, Wszystko to można dopracować w edukacji domowej.

Doskonałą zabawą dla całej rodziny jest przygotowanie interesującej prezentacji na temat wybranego zagadnienia. Chęć przedstawienia go przed całą rodziną może stanowić świetną motywację do opanowania materiału. Gdy dziecko usłyszy po swojej prezentacji pytania, na które zna odpowiedź, gwarantujemy jego satysfakcję, zwłaszcza jeśli temat początkowo wydawał mu się nudny lub wyjątkowo trudny.

Pamiętajmy, że dziecko nie musi być zmotywowane o każdej porze dnia i nocy. Są takie dni, gdy potrzebuje ono odpoczynku, albo nie czuje się na siłach do nauki. I to jest piękne w edukacji domowej, że możemy sobie pozwoli na taki dzień relaksu, niezależnie od dnia tygodnia.

Na koniec, to co może zmotywować i zainteresować dzieci w nauce to kreatywne podejście do organizowania zadań. Zamiast podawać informacje w książce czy internecie można zmienić sposób przekazywania wiedzy. Przykładowo poprzez zabawę. Spacery i wycieczki to dobry sposób na zmobilizowanie dziecka do chęci poznawania świata.

Jak efektywnie zaplanować zadania?

W usystematyzowanej pracy pomoże ułożenie grafiku z egzaminami i tematami zajęć. Nie wpisujmy tego do nudnych czarno-białych tabel. Pozwólmy dzieciom na kreatywność, to wzbudzi w nich większą chęć do działania! Jeśli dziecko potrzebuje codziennego planu dnia, to niech taki stworzy, a jeśli wystarczy mu lista zagadnień na cały tydzień lub miesiąc, to dajmy mu taką możliwość. Każdy z tych sposobów będzie się różnił w realizacji, ale każde dziecko jest inne i inaczej się uczy.

To co ważne w planie działania, to czas na ruch, na rozwijanie własnych pasji i zainteresowań, czas na odpoczynek, regularne posiłki i zdrowy sen.  Dzieci nie przepadają za porannymi pobudkami, ale nie znaczy to że powinny spać do południa. Pozwólmy jednak dziecku wybrać taką porę, która jest dla niego najbardziej owocna. Swoboda w połączeniu z systematycznością może przynieść zaskakujące efekty.

Jak pogodzić ED z codziennymi obowiązkami?

Z pogodzeniem edukacji domowej z codziennymi obowiązkami jest jak w przypadku nauki w szkole z tą różnicą, że ma więcej elastyczności i możliwości. Zarówno w szkole jak i podczas ED dziecko musi pilnować systematyczności, żeby nie mieć zaległości w nauce. W odróżnieniu od nauki w szkole, dzieci w ED mają większą swobodę w tym, ile czasu poświęcą nauce. Aby zajęcia domowe nie zakłócały nauki warto wydzielić czas i przestrzeń do edukacji. Załóżmy, że dziecko uczy się tylko w swoim pokoju i nikt mu wtedy nie przeszkadza. Taka praktyka wyrabia dobry nawyk i pomaga w skupieniu.

Z drugiej strony pojawia się pytanie jak pogodzić edukację domową z pracą. Otóż nie jest to konieczne, aby jeden rodzic rezygnował z pracy, by zapewnić dziecku stałe wsparcie. Na pewno jest to bardzo pomocne, ale starsze dzieci z pewnością mogą sobie poradzić samodzielnie. Wystarczy regularnie sprawdzać ich postępy.

FAQ - pytania i odpowiedzi

Pytanie: Czy edukacja domowa jest dla każdego?

Odpowiedź : Tak! W edukacji domowej mogą uczestniczyć wszyscy uczniowie, którzy będą w stanie  przygotować się do egzaminów klasyfikacyjnych, końcoworocznych obejmujących podstawę programową z danego przedmiotu. Osobą odpowiedzialną za edukację dzieci w ED są rodzicie lub opiekunowie prawni.

 

Pytanie: Czy muszę znaleźć szkołę prowadzącą ED w miejscu zamieszkania?

Odpowiedź: Zgodnie z obowiązującymi przepisami nie ma rejonizacji dotyczącej ED. Do naszej szkoły można się zapisać z dowolnego miejsca na świecie.

 

Pytanie: Jak zapisać się do Edukacji Domowej?

Odpowiedź: Zapraszamy do kontaktu z sekretariatem szkoły tel.: 575 566 959

0
Ulepionych bałwanów
0
Eksperymentów
0
Zjedzone jabłka
0
Przeczytanych wspólnie książek

Kreatywna Szkoła Montessori
ul. Mickiewicza 53
70-385 Szczecin

sekretariat godz. 8:00-15:00  tel. 575 566 959

rekrutacja tel. 505 566 959

biuro@ksmontessori.pl

Poniedziałek-Piątek,
7:00 – 16:30
Weekend nieczynne

NAPISZ DO NAS

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania i wątpliwości.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych w powyższym formularzu, wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wysłaną przeze mnie wiadomość. Podane w formularzu dane osobowe mogą być przetwarzane przez administratora zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami (w szczególności przepisami RODO) oraz Polityką Prywatności. Podanie danych jest dobrowolne. Administrator umożliwia m.in. wgląd do danych osobowych i zapewnia prawo ich poprawiania, jak i usunięcia.