Rekrutacja | Kreatywna Szkoła Montessori

POZNAJ NASZ PROGRAM

U nas odkryje swój potencjał.

PROCES REKRUTACJI

Do szkoły zapraszamy dzieci już 6-o letnie.

REGULAMIN REKRUTACJI 2024/2025

Rekrutacja trwa do 29 lutego 2024r.

Regulamin Rekrutacji

 1. Od 1 września 2024 roku w Kreatywnej Szkole  Montessori będą działały 3 oddziały edukacji wczesnoszkolnej (klasy 0-3 – oddziały mieszane wiekowo po 16 uczniów) oraz  1 oddział klasy 4-6 (maksymalnie 16 uczniów) oraz 1 oddział terapeutyczny  (maksymalnie 6 uczniów ze spectrum).
 2. Przyjmujemy dzieci do klasy 0, 1, 2, 4, 5,  i klasy terapeutycznej 0, 1.
 3. Spośród wolnych miejsc 1 jest pozostawione do dyspozycji dyrektora szkoły.
 4. Za rekrutację odpowiada Zespół rekrutacyjny, w skład którego wchodzą: organ prowadzący szkołę, dyrektor, wychowawca klasy.
 5. Dzieci z Przedszkola Montessori Happy House mają pierwszeństwo w przyjęciu, następnie rodzeństwa obecnych uczniów. Następnie dzieci z innych placówek Montessori oraz z innych placówek.
 6. W rekrutacji biorą udział wszystkie zainteresowane rodziny.
 1. Etapy rekrutacji:
 • wypełnienie karty zgłoszenia i przesłanie jej mailem do 29 lutego 2024r. na adres biuro@ksmontessori.pl.
 • rozmowa indywidualna rodziców z dyrekcją
 • spotkanie rekrutujących uczniów z nami w szkole
 • zapoznanie się z dokumentami, podpisanie umowy
 • spotkanie integracyjne dla nowych uczniów  28-29-30 sierpnia.
 1. W tym roku prowadzimy rekrutację do 29 lutego 2024r.
 1. Wypełnioną ankietę rekrutacyjną należy przesłać na  adres:  biuro@ksmontessori.pl .  W przypadku rekrutacji do klasy O prosimy o dołączenie raportu gotowości szkolnej. W przypadku rekrutacji do grupy terapeutycznej do karty zgłoszenia prosimy o dołączenie orzeczenia o kształceniu specjalny. W przypadku rekrutacji do klasy 1-4  w związku ze zmiana szkoły prosimy o dołączenie do karty opinii z poprzedniej szkoły. Po otrzymaniu dokumentów skontaktujemy się z Państwem w celu umówienia na  indywidualne spotkanie z rodzicami.
 1. Po spotkaniu z rodzicami, zapraszamy Cię na dni próbne. Spędź z nami dzień, dwa.
 2. Informację o wyniku rekrutacji rodzice otrzymają drogą mailową. Zespół rekrutacyjny ustali także listę rezerwową. Rodzice dzieci przyjętych do Szkoły otrzymają pisemną informację o formalnościach, których należy dopełnić.
 3. Dzieci z listy rezerwowej będą przyjęte pod warunkiem zwolnienia miejsca przez dziecko z listy zasadniczej.
 4. Strony (Szkoła lub Rodzice) mogą zakończyć udział w rekrutacji na każdym jej etapie.
 5. Dla dobra dzieci i relacji między szkołą a rodzicami prosimy rodziców o informowanie szkoły w trakcie rekrutacji o stanie zdrowia dziecka lub jego innych trudnościach, które mogą wpłynąć na funkcjonowanie ucznia w szkole oraz o istotnej dla dziecka sytuacji rodzinnej. Jako szkoła chcemy świadomie i uczciwie podejmować decyzje o współpracy z rodziną i opiece oraz edukacji dzieci. Rodzice, którzy w trakcie rekrutacji zatają ważne informacje o dziecku – muszą liczyć się z ryzykiem odstąpienia przez szkołę od Umowy o naukę szkolną.

OPŁATY

Czesne obowiązujące w roku 2024/2025

Czesne Klasa 0-3 pln 1400 miesięcznie

Obowiązkowe zajęcia szkolne w godzinach 8:30-15:00 Czesne opłacane jest przez 12 miesięcy.

Czesne Klasa 4-6 pln 1600 miesięcznie

Obowiązkowe zajęcia szkolne w godzinach 8:30-15:00 Czesne opłacane jest przez 12 miesięcy.

Opłata wstępna pln 1400 jednorazowo

Płatna w ciągu 3 dniu po podpisaniu umowy cywilno-prawnej

600 pln

1 x w roku

Wyprawka plastyczna

we wrześniu

240pln

4 zajęcia

Logopedia

Zajęcia indywidualne z logopedą w celu korygowania wad wymowy.

65pln

4 zajęcia

Robotyka

tworzenie robotów z klocków lego i ich programowanie

200 pln

za 4 zajęcia

Majsterkowanie

tworzymy z drewna, piłujemy, wiercimy, przybijamy

100pln

miesięcznie

Robótkowo

Robimy na drutach, szydełku, szyjemy

11pln

za dzień

Wyżywienie

zupa i drugie danie

bezpłatna

miesiecznie

Świetlica poranna

w godzinach 7:00-8:00

150pln

miesiecznie

Świetlica popołudniowa

w godzinach 15:00-16:30

240pln

za 4 zajęcia

Dodatkowy angielski

Kreatywna Szkoła Montessori
ul. Mickiewicza 53
70-385 Szczecin

Poniedziałek-Piątek, 7:00 – 16:30
Weekend nieczynne

sekretariat godz. 8:00-15:00           tel. 578 566 959

rekrutacja do edukacji domowej    tel. 575 566 959

rekrutacja do szkoły                          tel. 505 566 959

biuro@ksmontessori.pl

NAPISZ DO NAS

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania i wątpliwości.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych w powyższym formularzu, wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wysłaną przeze mnie wiadomość. Podane w formularzu dane osobowe mogą być przetwarzane przez administratora zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami (w szczególności przepisami RODO) oraz Polityką Prywatności. Podanie danych jest dobrowolne. Administrator umożliwia m.in. wgląd do danych osobowych i zapewnia prawo ich poprawiania, jak i usunięcia.