Rekrutacja | Kreatywna Szkoła Montessori

POZNAJ NASZ PROGRAM

U nas odkryje swój potencjał.

PROCES REKRUTACJI

Do szkoły zapraszamy dzieci już 6-o letnie.

REGULAMIN REKRUTACJI 2023/2024

Rekrutacja trwa do 31 marca 2023r.

Regulamin Rekrutacji

 1. Od 1 września 2023 roku w Kreatywnej Szkole  Montessori będzie działały 2 oddziały  edukacji wczesnoszkolnej (klasy 0-3 – oddziały mieszane wiekowo po 15 uczniów) oraz  1 oddział klasy 4-6 (maksymalnie 15 uczniów) oraz oddział terapeutyczny (maksymalnie 8 uczniów).
 2. Przyjmujemy dzieci do klasy 0, 1, 2, 3, 4 i klasy terapeutycznej 0, 1.
 3. Spośród wolnych miejsc 1 jest pozostawione do dyspozycji dyrektora szkoły.
 4. Za rekrutację odpowiada Zespół rekrutacyjny, w skład którego wchodzą: organ prowadzący szkołę, dyrektor, wychowawca klasy edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy 4-6.
 5. Dzieci z Przedszkola Montessori Happy House mają pierwszeństwo w przyjęciu, następnie rodzeństwa obecnych uczniów. Następnie dzieci z innych placówek Montessori oraz z innych placówek.
 6. W rekrutacji biorą udział wszystkie zainteresowane rodziny.
 1. Etapy rekrutacji:
 • wypełnienie karty zgłoszenia i przesłanie jej mailem do 31 marca 2023r. na adres biuro@ksmontessori.pl.
 • rozmowa indywidualna rodziców z dyrekcją
 • spotkanie rekrutujących uczniów z nami w szkole
 • zapoznanie się z dokumentami, podpisanie umowy
 • spotkanie integracyjne przed 29-30-31 sierpnia.
 1. W tym roku prowadzimy rekrutację do 31 marca 2023r..
 1. Wypełnioną ankietę rekrutacyjną należy przesłać na  adres:  biuro@ksmontessori.pl .  W przypadku rekrutacji dl klasy O prosimy o dołączenie raportu gotowości szkolnej.W przypadku rekrutacji do grupy terapeutycznej do karty zgłoszenia prosimy o dołączenie orzeczenia o kształceniu specjalny. W przypadku rekrutacji do klasy 1-4  w związku ze zmiana szkoły prosimy o dołączenie do karty opinii z poprzedniej szkoły. Po otrzymaniu dokumentów skontaktujemy się z Państwem w celu umówienia na  indywidualne spotkanie z rodzicami.
 1. Po spotkaniu z rodzicami, zapraszamy Cię na dni próbne. Spędź z nami dzień, dwa.
 2. Informację o wyniku rekrutacji rodzice otrzymają drogą mailową. Zespół rekrutacyjny ustali także listę rezerwową. Rodzice dzieci przyjętych do Szkoły otrzymają pisemną informację o formalnościach, których należy dopełnić.
 3. Dzieci z listy rezerwowej będą przyjęte pod warunkiem zwolnienia miejsca przez dziecko z listy zasadniczej.
 4. Strony (Szkoła lub Rodzice) mogą zakończyć udział w rekrutacji na każdym jej etapie.
 5. Dla dobra dzieci i relacji między szkołą a rodzicami prosimy rodziców o informowanie szkoły w trakcie rekrutacji o stanie zdrowia dziecka lub jego innych trudnościach, które mogą wpłynąć na funkcjonowanie ucznia w szkole oraz o istotnej dla dziecka sytuacji rodzinnej. Jako szkoła chcemy świadomie i uczciwie podejmować decyzje o współpracy z rodziną i opiece oraz edukacji dzieci. Rodzice, którzy w trakcie rekrutacji zatają ważne informacje o dziecku – muszą liczyć się z ryzykiem odstąpienia przez szkołę od Umowy o naukę szkolną.

OPŁATY

Czesne obowiązujące w roku 2023/2024

Czesne Klasa 0-3 pln 1300 miesięcznie

Obowiązkowe zajęcia szkolne w godzinach 8:30-15:00 Czesne opłacane jest przez 12 miesięcy.

Czesne Klasa 4-6 pln 1500 miesięcznie

Obowiązkowe zajęcia szkolne w godzinach 8:30-15:00 Czesne opłacane jest przez 12 miesięcy.

Opłata wstępna pln 1300 jednorazowo

Płatna w ciągu 3 dniu po podpisaniu umowy cywilno-prawnej

400 pln

1 x w roku

Wyprawka plastyczna

we wrześniu

240pln

4 zajęcia

Logopedia

Zajęcia indywidualne z logopedą w celu korygowania wad wymowy.

65pln

4 zajęcia

Robotyka

tworzenie robotów z klocków lego i ich programowanie

11pln

za dzień

Wyżywienie

zupa i drugie danie

100 pln

za 4 zajęcia

Majsterkowanie

tworzymy z drewna, piłujemy, wiercimy, przybijamy

60pln

miesięcznie

Robótkowo

Robimy na drutach, szydełku, szyjemy

50pln

za 4 zajęcia

Kółko ekologiczne

dyskutujemy nad naszą planetą

150pln

miesiecznie

Świetlica poranna

w godzinach 7:00-8:00

150pln

miesiecznie

Świetlica popołudniowa

w godzinach 15:00-16:30

240pln

za 4 zajęcia

Dodatkowy angielski

750pln

24 godziny

Trening Skutecznego Rodzica 1 wg T. Gordona

Metoda T. Gordona to nie są gotowe rozwiązania, na zasadzie - „co zrobić gdy...”, po czym „odłożenie jej na półkę”- lecz „okno zachowania” (konkretny model) i „język akceptacji” .....

Kreatywna Szkoła Montessori
ul. Mickiewicza 53
70-385 Szczecin

sekretariat godz. 8:00-15:00  tel. 575 566 959

rekrutacja tel. 505 566 959

biuro@ksmontessori.pl

Poniedziałek-Piątek,
7:00 – 16:30
Weekend nieczynne

NAPISZ DO NAS

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania i wątpliwości.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych w powyższym formularzu, wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wysłaną przeze mnie wiadomość. Podane w formularzu dane osobowe mogą być przetwarzane przez administratora zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami (w szczególności przepisami RODO) oraz Polityką Prywatności. Podanie danych jest dobrowolne. Administrator umożliwia m.in. wgląd do danych osobowych i zapewnia prawo ich poprawiania, jak i usunięcia.